Sáng ngày 01/9/2017 ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018