Dự thảo báo cáo công tác Công đoàn trường THCS Nguyễn Huệ năm 201 - 2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018 - 2019